-Τηλεδιάλεξη ΕΥ FragTrag.1 κ. Α. Αντωνόπουλου

Την Δευτέρα 28.11.2022 και  ώρα 12.00-13.30,ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου FragTrag.1, κ. Ανδρέας Αντωνόπουλος θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή διάλεξη με θέμα «Ψηφιακές εκδόσεις των κλασικών κειμένων: Το παράδειγμα των “Αποσπασματικών” Τραγικών». Η διάλεξη θα δοθεί στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ, κατόπιν ευγενικής πρόσκλησης από την Καθηγήτρια κ. Φλώρα Μανακίδου.

Leave a comment