-Σεμινάριο για τις Ψηφιακές Εκδόσεις των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων

Από 7.5.2023 έως 12.5.2023 ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου FragTrag.1, κ. Ανδρέας Αντωνόπουλος θα πραγματοποιήσει σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακές Εκδόσεις των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων» στο Τμ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τάλως-Τεχνητή Νοημοσύνη για τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες», κατόπιν ευγενικής πρόσκλησης από την Καθηγήτρια κ. Μελίνα Ταμιωλάκη, ΕΥ του προγράμματος.

Leave a comment