-Τηλεδιάλεξη ΕΥ FragTrag.1 κ. Α. Αντωνόπουλου

Την Δευτέρα 28.11.2022 και  ώρα 12.00-13.30,ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου FragTrag.1, κ. Ανδρέας Αντωνόπουλος θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή διάλεξη με θέμα «Ψηφιακές εκδόσεις των κλασικών κειμένων: Το παράδειγμα των “Αποσπασματικών” Τραγικών». Η διάλεξη θα δοθεί στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ, κατόπιν ευγενικής πρόσκλησης από την Καθηγήτρια κ. Φλώρα Μανακίδου.

-Τηλεδιάλεξη ΕΥ FragTrag.1 κ. Ανδρέα Αντωνόπουλου

Την Πέμπτη 14.4.2022 και ώρα 11:30 έως 12:30 το μεσημέρι, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου FragTrag.1, κ. Ανδρέας Αντωνόπουλος, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή διάλεξη με θέμα “ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ‘ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ’ ΤΡΑΓΙΚΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ”. Η τηλεδιάλεξη θα δοθεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατόπιν ευγενικής πρόσκλησης από την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Αθηνά Καβουλάκη. Σύνδεσμος για παρακολούθηση: … Read more

-Το έργο FragTrag.1 στο Ψηφιακό Περιοδικό του ΕΛΙΔΕΚ (17/3/2022)

Αποστολή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας είναι η στήριξη της ελεύθερης έρευνας και των νέων επιστημόνων. Στη δική τους προσπάθεια να συνεισφέρουν στην Επιστήμη και στη γνώση του κοινωνικού συνόλου, το Ίδρυμα στάθηκε υπερήφανος αρωγός. Με την περιοδική ψηφιακή έκδοση Ο Αντίκτυπος των Δράσεων… «μέσα από τα μάτια» των δικαιούχων, το ΕΛΙΔΕΚ δίνει βήμα … Read more