-Το έργο FragTrag.1 στο Ψηφιακό Περιοδικό του ΕΛΙΔΕΚ (17/3/2022)

Αποστολή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας είναι η στήριξη της ελεύθερης έρευνας και των νέων επιστημόνων. Στη δική τους προσπάθεια να συνεισφέρουν στην Επιστήμη και στη γνώση του κοινωνικού συνόλου, το Ίδρυμα στάθηκε υπερήφανος αρωγός.

Με την περιοδική ψηφιακή έκδοση Ο Αντίκτυπος των Δράσεων… «μέσα από τα μάτια» των δικαιούχων, το ΕΛΙΔΕΚ δίνει βήμα σε εκείνους που με επιμονή και υπομονή εργάζονται σήμερα για ένα καλύτερο αύριο. Οι ίδιοι παρουσιάζουν τα ερευνητικά έργα τους και ενημερώνουν για την προσφορά στην Επιστήμη και την Κοινωνία.

Στην σελίδα 19 γίνεται παρουσίαση του έργου FragTrag.1

Βλ. περισσότερα: https://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2022/03/DIGITAL-JOURNAL_SITE.png

Leave a comment